Các nhà khoa học chứng minh xe tập đi không có tác dụng hỗ trợ bé biết đi nhanh hơn

Có nên cho bé dùng xe tập đi?

Ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi. Thật là tuyệt vời khi chúng ta chứng kiến các bé cưng bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. Điều…