tre-de-non

Trẻ đẻ non và bệnh viêm ruột hoại tử

Trẻ sơ sinh là những sinh linh rất dễ bị tổn thương, nhất là những trẻ sinh non, thiếu cân lại càng cần nhận được sự chăm sóc y tế đặc biệt. Mặc dù cho đến…